Medycyna naturalna

Medycyna naturalna wywodzi się z naturopatii- terminem tym nazwał niemiecki lekarz-homeopata żyjący w XIX wieku, Johann Schell, zespół naturalnych środków i metod postępowania służących podtrzymywaniu i przywracaniu zdrowia. Dziś stanowi ona rozległy system obejmujący naukę i praktykę, oparty o założenia filozoficzne, który rozwija się równolegle z dominującą w świecie medycyną „akademicką”.

W moim gabinecie stosuję holistyczną metodę leczenia traktującą człowieka jako niepodzielną całość obejmującą ciało, umysł i ducha. Przyczyn choroby nie upatruję tylko w miejscu bólu, nie tylko tam gdzie "mówią podręczniki", ale jako wynik wielu składowych. Odkrycie ich i usunięcie pozwoli wrócić do zdrowia na stałe, a nie odroczyć nawrót choroby.

  • Stosuję odpowiednio dobraną suplementację w chorobach układowych.

Irydolog / Medycyna niekonwencjonalna

Irydologia – ocena aktualnego stanu naszego zdrowia, ale przede wszystkim prognozowanie wystąpienia chorób i profilaktyka, na podstawie obrazu tęczówki oka.

Gabinet Okulistyczny i Medycyny Naturalnej

Zapraszam do rejestracji telefonicznej.
+48 91 43-43-320 (Łokietka 1/2)
+48 502-163-601