Informacje dla Pacjenta

Jaskra

Choroba oczu prowadząca do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki i co za tym idzie pogorszenia lub utraty wzroku. Do uszkodzenia nerwu wzrokowego najczęściej dochodzi w wyniku nadmiernego wzrostu ciśnienia wewnątrz gałki ocznej.

Zaćma

Choroba oczu prowadząca do zmętnienia soczewki, jest jedną z przyczyn ślepoty. Występuje głównie u osób po 60. roku życia.

Objawy:

  1. występuje przymglone widzenie, aż do całkowitej utraty wzroku
  2. zaburzenia w ocenie odległości
  3. pogorszenie ostrości wzroku
  4. zez lub oczopląs (u dzieci)
  5. zaburzenia w poruszaniu lub samoobsłudze (u starszych)

Zaćma może być jedno lub obustronna. Zaćmę jednostronną łatwo przeoczyć lub zbagatelizować.

Zaćmę możemy leczyć tylko operacyjnie przez wszczepienie nowej soczewki.

Zwyrodnienie plamki żółtej

Przewlekła, postępująca choroba oczu, występująca u osób po 50 roku życia. W wyniku tej choroby dochodzi do uszkodzenia siatkówki (a szczególnie jej części centralnej - plamki żółtej), co prowadzi do pogorszenia, ubytków, a niejednokrotnie całkowitej utraty widzenia centralnego, a w konsekwencji do ślepoty.

Rozróżnia się postać suchą i wysiękową, która może dotknąć także ludzi młodych.

Do typowych objawów zwyrodnienia plamki żółtej należą: widzenie prostych linii jako linii falistych lub zniekształconych i postępujące trudności w czytaniu.

Irydolog

Według irydologów na tęczówce zapisuje się historia zdrowia danej osoby. Znaki irydologiczne to pewnego rodzaju kod, który irydolog umiejętnie, we współpracy z pacjentem rozszyfrowuje.

Irydologia ma przede wszystkim zastosowanie w profilaktyce zdrowotnej. W żadnym wypadku nie chodzi o to aby odrzucać fachowe badania lekarskie. Irydologia to dziedzina, którą już w Starożytności zajmował się Hipokrates czy Paracelsus, zaś w epoce Odrodzenia Leonardo da Vinci.

Kontaktolog

Soczewki kontaktowe znajdują zastosowanie we wszystkich grupach wiekowych, w tym także u dzieci.

Kontaktologia rozwija się bardzo dynamicznie. Poza standartowymi soczewkami planowej wymiany wśród soczewek miękkich rozbudowuje się dział soczewek jednodniowych oraz dzienno-nocnych (do stałego noszenia).

W Polsce pomimo bujnego rozwoju kontaktologii na świecie, soczewki nosi tylko 1% populacji.

Nie zapominajmy jednak, że oko z soczewką kontaktową tylko w rękach doświadczonego kontaktologa będzie zdrowym okiem.

OCT

Optyczna koherentna tomografia dna oka jest jedną z najnowoczesniejszych metod diagnostycznych wykorzystujacych skaning optyczny. Analiza współczynnika odbicia światła od poszczególnych warstw siatkówki daje możliwość bardzo wczesnego wykrycia chorób siatkówki. Jest to badanie nieinwazyjne, które w wielu przypadkach może zastapić angiografię fluoresceinową, wymagającą dożylnego podania kontrastu.

Wynik badania OCT - bezinwazyjny

Retinomax 3

Ręczny autorefraktometr najnowszej generacji umożliwiający precyzyjne określenie wady wzroku nawet u bardzo małych dzieci i osób niewspółpracujących.

Fundus kamera marki Optomed

Można nią wykonywać zdjęcia dna oka o wysokiej rozdzielczości oraz przenieść je na komputer. Dzięki temu lekarz może precyzyjnie ocenić stan oka, a dzięki rejestracji wyników badań porównać i ocenić progresję zmian.

Gabinet Okulistyczny i Medycyny Naturalnej

Zapraszam do rejestracji telefonicznej.
+48 91 43-43-320 (Łokietka 1/2)
+48 502-163-601