Cennik usług


Usługa

Cena

Wizyta okulistyczna dorośli, dzieci, niemowlęta 200 zł
Wizyta okulistyczna z doborem soczewek kontaktowych miękkich 200 zł
Badanie kierowców 200 zł
Usunięcie ciała obcego 200 zł
OCT 150 zł - 300 zł
Wydanie zaświadczenie o stanie oczu dla celów urzędowych i orzeczniczych
na podstawie dokumentacji medycznej
50 zł
Pole widzenia 60 zł
Kolorowa fotografia dna oka 200 zł
Badanie irydologiczne 200 zł
Płukanie dróg łzowych 200 zł
Wykonywanie badania angiografii 300 zł
Wykonanie badania angioOCT najnowszym tomografem firmy OPTOPOL 300 zł

Gabinet Okulistyczny i Medycyny Naturalnej

Zapraszam do rejestracji telefonicznej.
+48 91 43-43-320 (Łokietka 1/2)
+48 502-163-601